<?php
function den($den){    //funkcia den

 //pole:
 
$d[0] = "Nedela";         //Pozor! začíname Nedeľou, ktorá má 0!
 
$d[] = "Pondelok";        //ďalšie dni...
 
$d[] = "Utorok";
 
$d[] = "Streda";
 
$d[] = "Štvrtok";
 
$d[] = "Piatok";
 
$d[] = "Sobota";
 
return 
$d[$den];    //vrátime výsledný formát dňa v týždni 
 
}
 
function 
mesiac($mesiac){  //funkcia mesiac
 //pole:
 
$m[1] = "Január";     //začíname normálne januárom
 
$m[] = "Február";     //ďlašie mesiace...
 
$m[] = "Marec";
 
$m[] = "Apríl";
 
$m[] = "Máj";
 
$m[] = "Jún";
 
$m[] = "Júl";
 
$m[] = "August";
 
$m[] = "September";
 
$m[] = "Október";
 
$m[] = "November";
 
$m[] = "December";
 
return 
$m[$mesiac]; //vrátime výsledný formát mesiaca 
 
}
 
 
 
//impentácia
 
$mes date("m"); //funkacia date, ktorá zistí číslo mesiaca
 
$d date("w");   //funkacia date, ktorá zistí číslo dňa v týždni
  
 
echo "Deň: ".den($d);
 echo 
"<br>";
 echo 
"Mesiac: ".mesiac($mes);
 
?>