<?php

  
function HornyDolnyIndex($text){
    
    
    
//horný index (viac znakov)
    
$text preg_replace("'\^\{([a-zA-Z0-9\-]*)\}'si""<sup>\\1</sup>"$text);
    
    
//dolný index (viac znakov)
    
$text preg_replace("'ˇ\{([a-zA-Z0-9\-]*)\}'si""<sub>\\1</sub>"$text);
    
    
//horný index
    
$text preg_replace("'\^([a-zA-Z0-9]){1}'si""<sup>\\1</sup>"$text);
    
    
//dolný index
    
$text preg_replace("'ˇ([a-zA-Z0-9]){1}'si""<sub>\\1</sub>"$text);
    
    return 
$text;
    
  }

?>